Artiklar 

Du står i fokus

Vår kommun växer och utvecklas i snabb takt. Förra året ökade Väsbys befolkning med 2,3 procent och passerade därmed 40 000 personer. Det här är en utveckling som ställer nya krav på kommunens sätt att arbeta.


art_1_1
art_1_3
art_1_2
art_1_4
art_1_5
Det senaste decenniet har vi arbetat intensivt för att gå från en traditionell förvaltning till en mer kundanpassad och kostnadseffektiv organisation, som erbjuder alla Väsbybor en förstklassig service och välfärd. Dialogen har en central roll i vår kommun och är en viktig metod för att kunna möta våra invånares krav och önskemål. Dialog sker idag på olika sätt och med olika målgrupper, till exempel genom Ung i Väsby, medborgarförslag, Synpunkt Väsby och naturligtvis alla öppna sammanträden i både nämnder och kommunfullmäktige.


Vi arrangerar många olika typer av dialogmöten som ger dig som invånare chans att vara med och påverka allt ifrån planeringen av nya bostäder, till hur vi ska arbeta för att höja resultaten i skolan. Dialogerna äger oftast rum i ett tidigt skede, vilket innebär att vårt arbete kan vidareutvecklas utifrån dina synpunkter.


Mångfald höjer kvaliteten

För några år sedan infördes valfrihet inom kommunens välfärdstjänster. Det innebär att du själv kan välja vilken utförare av till exempel barnomsorg, skola eller hemtjänst du önskar. Kommunens utgångspunkt är att valfrihet och konkurrens bidrar till att höja kvaliteten på alla välfärdstjänster, både i kommunal och i privat regi. Kring valfriheten råder i stort sett samsyn i kommunen, även om man inte är överens om alla detaljer.


För att du som invånare ska ha störst nytta av valfriheten är det viktigt att du kan jämföra kvaliteten mellan de olika leverantörerna. Vid årsskiftet 2010 infördes därför Väsby Jämföraren. Verktyget finns på kommunens hemsida och presenterar alla verksamheters resultat. För förskola och grundskola kan du jämföra bland annat kundnöjdhet och skolverksstatistik. För hemtjänsten finns kundundersökningar publicerade.


Ny teknik

De senaste åren har vi satsat stort på att integrera modern teknik i vår organisation. Många av de tjänster som införts de senaste åren har inte varit möjlig tidigare på grund av bristande resurser. För att förenkla möjligheten för dig som invånare att lämna synpunkter på kommunens verksamhet infördes den första e-tjänsten, felanmälan, på kommunens hemsida redan 2004. Självbetjäningen har sedan vidareutvecklats mer och mer för varje år och i dag är antalet e-tjänster närmare 40 stycken. 2011 lanserades även en app för felanmälan som gör att du kan anmäla till exempel trasig gatubelysning eller klotter direkt via din smartphone. Detta samlade grepp gav också kommunen utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011–2012.


Tillgänglighet 

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med kommunen och att du snabbt ska få svar på dina frågor. I februari 2011 lanserades det nya kundkontaktcentret Väsby Direkt för att höja servicen och öka tillgängligheten för dig som kommuninvånare. Kundkontaktcentret är tillgängligt på dina villkor och du väljer själv om du vill ringa, e-posta eller göra ett personligt besök hos Väsby Direkt. För oss står du alltid i centrum.

Det finns 0 kommentarer till artikeln