Artiklar 

Företagsvänlig kommun

Det geografiska läget har alltid varit en av kommunens viktigaste kvaliteter för det lokala näringslivet. I början av 1900-talet etablerade sig två mycket betydelsefulla industrier vid den nya järnvägsstationen. I dag är närheten till Stockholm och Arlanda ett av de främsta skälen till att många internationella företag bedriver verksamhet här.


art_5_1
art_5_2
art_5_3
Foto: Roland Storms Väsbyarkiv
Ända fram till 1900-talets början var Väsby en utpräglad jordbruksbygd. Det var inte förrän järnvägen mellan Stockholm och Uppsala invigdes 1866, som samhället långsamt började utvecklas till ett industrisamhälle.


Viktiga industrier

1903 etablerade Wäsby Verkstäder sin verksamhet vid stationen och blev därmed ortens första industri. Företaget startades av Anton Tamm, som även var verkställande direktör i Optimus. Verkstaden framställde bland annat mässings- och kopparrör. Företaget bytte namn vid ett flertal tillfällen, men Väsbyborna kallade det alltid för Messingen.


Optimus startades i en verkstad på Kungsholmen 1899. Företaget gick bra och man behövde inom kort skaffa större lokaler. I Upplands Väsby fanns billig mark nära järnvägen, där man uppförde en ny stor fabrik som var klar 1908. Här tillverkades bland annat fotogenkök, blåslampor, stormlyktor och hänglås som exporterades över hela världen.


Företagsvänlig kommun

Idag, mer än hundra år senare finns det cirka 3 800 företag i Väsby. Förra året utsågs kommunen till en av de tio mest företagsvänliga i landet och titeln försvarades även i år. En av de största aktörerna i kommunen är det internationella teknik- och innovationsföretaget Siemens. För drygt 20 år sedan valde man att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till InfraCity i Väsby.


– Eftersom många av våra medarbetare reser en hel del i tjänsten är Väsbys strategiska läge mycket fördelaktigt. Det går snabbt och smidigt att ta sig till och från Arlanda. Vi har en bra dialog med både kommunen och övriga företag här. I framtiden ser vi gärna att kommunen fortsätter att växa. Det skulle bidra till att skapa en dynamisk företagsmiljö som gynnar både kommunens invånare och företagare, säger Caroline Rylander, presschef på Siemens.

Det finns 0 kommentarer till artikeln