Eldsjälen 

Fakta

NAMN: Hjördis Eldh
FÖDD: 1937
FAMILJ: Två döttrar, en son och en katt.
BOR: Skälby i Upplands Väsby
SMULTRONSTÄLLE I VÄSBY: Calmare hage, som under sommarhalvåret har fantastiskt vackra ängar fyllda av backsippor.
FRITIDSINTRESSEN: Teaterföreställningar och konstutställningar.Brinnande engagemang

I mer än trettio år har Hjördis Eldh arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska ha förutsättning att leva i vårt samhälle på samma villkor som andra.


”Vi har kommit en bra bit mot det målet, men fortfarande återstår mycket arbete. Jag är förvissad om att ett ur olika aspekter tillgängligt samhälle ökar livskvaliteten, inte minst för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning”.
 
Hjördis Eldh har en bakgrund som sjuksköterska och vårdlärare och arbetade länge på utbildningsförvaltningen inom Stockholms läns landsting, främst med ansvar för länets sjuksköterskeutbildning. Hennes engagemang för frågor inom handikappområdet väcktes tidigt då hennes yngsta dotter har en medfödd funktionsnedsättning.
 
– På den tiden var det inte en självklarhet att barn med funktionsnedsättning erbjöds dagisplats och resursperson. Inte heller att barnet var välkommet till dagis, om resurspersonen var sjuk. Det var sådana förhållanden och andra attityder i vårt samhälle, som väckte mitt intresse för att arbeta med de här frågorna.
 
En femtedel av Sveriges befolkning har en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan vara övergående eller bestående och finns i flera olika variationer i alla åldersgrupper.
 
– I ett demokratiskt samhälle är det en självklarhet att alla medborgare är lika värda och ges samma förutsättningar att vara delaktiga i samhället. För att det ska uppnås krävs dels att den byggda miljön tillgänglighetsanpassas, men det som framför allt måste förbättras är bemötandet mot personer med funktionsnedsättning.
 
År 1998 startade Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, i Upplands Väsby med Hjördis Eldh som ordförande, en befattning som hon hade till våren 2010. HSO arbetar med lokala frågor inom
handikappområdet. Dessutom finns Riks-HSO och Läns- HSO,
som arbetar på övergripande respektive länsnivå.
 
Hjördis är fortfarande engagerad i flera projekt på både riks- och länsnivå.
Bland annat ett projekt som handlar om möjligheter till utrymning av/för
personer med funktionsnedsättning i samband med katastrofsituationer.
 
eldsjalen2Barn med omfattande funktionsnedsättningar har ofta svårt att delta i reguljära fritidsaktiviteter. Därför startade Hjördis en fritidsverksamhet för dessa barn boende i Norra Stor-Stockholm 2006. Barnen – som döpt verksamheten till Magiska gänget påverkar i hög grad innehållet själva. Särskilt populärt är rullstolsbasket och rullstolsbowling samt discot som anordnas som terminsavslutning.
 
Sommaren 2010 fick Hjördis ta emot kommunens Eldsjälspris.
 
– Jag har arbetat som representant för handikapporganisationer i Upplands Väsby sedan 1984. Det känns mycket hedrande att ha fått den fina utmärkelsen, det är ett uttryck för att mitt arbete har varit både uppskattat och värdefullt. Men det är viktigt att uppmärksamma att föreningarnas representanter i HSO:s styrelse genom åren har bidragit med många olika arbetsinsatser. Utan deras engagemang hade mitt arbete inte kunnat utföras.

 

Det finns 0 kommentarer till artikeln

 Senaste Eldsjälen